SUNET Canvasadapter


Vad är SUNET Canvasadapter?

SUNETs Canvasadapter är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Den hjälper det lokala lärosätet att få data från Ladok att hamna i Canvas utifrån en standardiserad process.

Lösningen är händelsebaserad - det betyder att när en händelse inträffar i Ladok, så kommer Canvasadaptern att uppfatta detta och skicka ett sammansatt meddelande till Canvas. Meddelandena är standardiserade och bygger på formatet LIS från IMS Global. Meddelandena produceras av Ladok-LIS adapter.

Översikt Canvasintegration

Personal

Personal finns ej i Ladok och måste föras över av lärosätet själv från något annat system. Det enklaste sättet är att skapa en CSV-fil som laddas upp manuellt i Canvas. Be din Canvas-konsult om hjälp. SUNET kan hjälpa till att ladda in personal i Canvas på samma sätt som vi laddar in studenter, men det kräver att lärosätet själv kan producera ett Person Record i LIS-format.

Student

En användare skapas i Canvas när studenten blir antagen till en kurs på lärosätet.

Följande information förs över om studenten

 • StudentID (Ladok UUID)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Personnummer

Meddelandespecifikation:

Kurstillfälle

Ett kursrum skapas i Canvas för varje kurstillfälle som skapas i Ladok .Det går att styra flera kurstillfällen till samma kursrum för att hantera samlästa kurstillfällen utan att skapa duplicerade kurstum i Canvas. Följande information förs över om ett kurstillfälle

 • KurstillfällesID (Ladok)
 • Termin
 • Tillfällesskod
 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Poäng
 • Undervisningstakt
 • Undervisningstid
 • Studieort
 • Startdatum
 • Slutdatum

Meddelandespecifikation:

Studiedeltagande

Studiedeltagande är en sammanfattning för flera händelser:

 • Antagning
 • Registrering
 • Studieavbrott
 • Uppehåll 

Meddelandespecifikation:

Normalprocess

Följande Normalprocess används som mall för integrationslösningen. Det går att konfigurera uppträdandet i processen till viss del genom att konfigurera mappningen av informationen i meddelandena tillsammans med Instructure.

Kort om processen

Processen går att navigera i. Klicka på objekten för korta beskrivningar. Små pilar indikerar att processen är nedbruten, klicka på pilen för att navigera in i processen.

Processen beskriver de viktigaste händelserna från att  ett kurstillfälle skapas i Ladok till att kursen är klar i Canvas. Den visar också vad man behöver göra manuellt.

Konfigurering av Processen

Canvasadapter skickar standardiserade meddelanden till Canvas. Det går dock att i samråd med Instructure anpassa hur man vill mappa informationen i meddelandet till Canvas för det enskilda lärosätet. Detta görs i ett integrationsverktyg som heter Kimono av personal från Instructure. Nedan beskrivs några typfall av mappningar som styr beteendet i Canvas.

Sammanslagning av Kursrum

Normalfallet är att ett kursrum skapas per kurstillfälle i Ladok. Om man vill slå samman flera parallella kurstillfällen som samläses till ett kursrum i Canvas kan man slå samman ett antal attribut i meddelandet som nyckel för kursrummet.

Hantering av termin

Termin styr statistik och filter i Canvas. Det går att koppla kursen till en termin automatiskt vid integration.  Man kan lämna termin tom och man kan sätta ett datumintervall på kursen i Canas.

Early Access

Platformen erbjuder möjligheten till så kallad early-access funktionalitet, vilket innebär att studenterna kan räknas som aktiva redan vid antagning. De räknas då som tidsbegränsat aktiva fram tills dess att registreringsperioden löpt ut. När en registrering på kursen sker så förlängs medlemskapet till kursens slut. Detta är användbart om det önskas att studenterna ska få tillgång till material redan innan kursstart.

För att reglera detta beteende så ska du informera driftsansvarige att du önskar använda beteendet. Funktionaliteten bygger på att du skapar en markeringsnyckel i ladok som du markerar kurser som ska använda funktionaliteten. När platformen sedan läser information om kursen från ladok kommer en kontroll göras om markeringsnyckeln är satt på kursen. Om så är fallet kommer antagningsmeddelanden att få roll-status satt till 'Active' istället för det vanliga 'Inactive', och en tidsram för medlemskapet kommer att bli satt. När ett registreringsmeddelanden sedan kommer för studenten så förlängs tidsramen för medlemskapet tills kursens slutdatum.

En kurs som platformen ser är en s.k. early-access kurs kommer att markeras med ett LIS-extension med namn 'EarlyAccess' av typ 'Boolean' satt till värdet 'true'. Om inte är värdet satt till 'false'.

Lösningsarkitektur

Mappningspecifikationer

Under denna rubrik kan du läsa om hur vi standardmässigt mappar attribut från LIS (från Ladok) till Canvas. Det mesta går att ändra i Kimono tillsammans med Instructure. Specarna nedan ska ses som en standardmappning att utgå från så man slipper börja med ett blankt papper. Specarna kan användas som beställningsunderlag till Instructure.

Autentisering av användare i Canvas


Egen IdP

Det går alldeles utmärkt att använda sin egen IdP för att autentisera användare i Canvas. Användarens identitet federeras via SWAMID och mappas via fält i attributreleasen till en lokal användare i Canvas.  Det går att välja i konfigurationen av Canvas vilket attribut från er IdP som skall användas. 

För att detta skall fungera så

 • behöver lärosätets IdP släppa personnummer eller Ladok's för personen unika ID dvs. LadokUID.  
 • mappning av det s.k login_ID skall ske i försystemet  Kimono till personnummer eller LadokUID. Mappningen genomför av Instructure support.

EduID

För att kunna använda EduID som autentiseringslösning för Canvas så måste er Canvas-instans registreras i SWAMID. För att göra detta, kontakta operations@swamid.se och skicka metadata för din canvas-instans. För att canvas-instansen ska få attribut måste dessutom metadata märkas upp med en sk entity-category av swamid operations. Beställ den ändringen samtidigt som du registrerar metadata. Exakt vilken/vilka entity-category som är aktuellt beror på vilka attribut din instans behöver. Läs vidare här: Entity Category attribute release in SWAMID Som Login ID i Canvas behöver i så fall samma mailadress sättas som mailadressen på personens EduID. Detta går att konfigurera i Kimono. För att konfigurera upp EduID som SAML-provider i Canvas kan man göra enligt följande mall:

 • No labels