Välkomna till Sunetdagarna 1-4 april på LNU i Växjö.

För program och anmälan se Sunetdagarna våren 2019.

Organisation

Beställare

Leif Johansson, SUNET

Projektledare

Fresia Pérez, SUNET

Styrgrupp

Sören Berglund (UmU)

Sören Ehrnberg (GU)

Johan Johansson (ITCF)

Johan Olofsson (RKH)

Delprojektledare Implementation

Per Hörnblad, UmU


  • No labels