Ladok-LMS integration

Bakgrund

Ett större antal lärosäten uppgav under våren 2017 genom ett “Letter of Intent” till Sunet att man är intresserad av att använda Sunets tjänst för LMS baserad på Canvas.

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) finns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK.

Syfte och Mål

Syftet med projektet är att skapa en gemensam lösning för LMS-integration med LADOK3 som kan användas av samtliga lärosäten som använder Canvas men även i görligaste mån med andra LMS-system.

Målet med projektet är att ta fram en specifikation och en referensimplementation av en LMS-integration med LADOK3.

Projektet drivs i ett antal faser där varje fas informerar och styr nästa fas.

Kontakt

För frågor kring projektet vänligen kontakta projektledaren Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

Activity

Dokumentation för Lärosäten
25.04.2019 16:26 CEST Minette Henriksson
Kom igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen)
16.04.2019 14:23 CEST Per Hörnblad
Intresserade lärosäten
11.03.2019 17:13 CET Minette Henriksson
(WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans
08.01.2019 16:13 CET Per Hörnblad
SUNET Canvasadapter
08.01.2019 16:08 CET Per Hörnblad
(WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas
07.01.2019 16:36 CET Per Hörnblad
Krav
19.11.2018 12:28 CET Per Hörnblad
  • No labels