Kravarbete

Arbetsgruppen

I arbetsgruppen för kravarbetet ingår representanter från pilotlärosätena Röda Korsets högskola och Mälardalens högskola samt från utvecklingsteamen från Umeå universitet och Göteborgs universitet. 

Vara med och påverka

Vill du skicka in en fråga eller krav kan du antingen skicka dem till Fresia, fresia@sunet.se, eller vara med i referensgruppen. Anmälan till referensgrupp görs via länken https://lists.sunet.se/listinfo/ladoklms-ref.

  • No labels