Intern Dokumentation

Denna sida innehåller dokumentation som rör -design och utvecklingsprojektet.

Ladok till LIS

Studentinformation

Studentinformationstjänsten bygger på tjänsten sync.student. Se GU integrationskatalog :

https://samarbetsplats.gu.se/gf/Infra/itenheten/itarkitektur/Integrationskatalog/SitePages/Service%20View.aspx?View={159F9FBC-C3BA-4278-AA0C-A550F8591057}

FIltrera på service name och välj sync.student. Var noga med att klicka på select i vänsterspalten.

Även klicka på select under implementation rubriken för att få fram rätt implementationsdokument.

Läs implementationsspecen under "Related items in implementaion doc"


Kurstillfällesperiodinformation

Kurstillfällesperiodtjänsten bygger på tjänsten sync.kurstillfällesperioder. Se GU integrationskatalog :

https://samarbetsplats.gu.se/gf/Infra/itenheten/itarkitektur/Integrationskatalog/SitePages/Service%20View.aspx?View={159F9FBC-C3BA-4278-AA0C-A550F8591057}

FIltrera på service name och välj sync.kurstillfällesperioder. Var noga med att klicka på select i vänsterspalten.

Även klicka på select under implementation rubriken för att få fram rätt implementationsdokument.

Läs implementationsspecen under "Related items in implementaion doc"

Studiedeltagandeinformation

Studiedeltagandetjänsten bygger på tjänsten sync.studiedeltagande. Se GU integrationskatalog :

https://samarbetsplats.gu.se/gf/Infra/itenheten/itarkitektur/Integrationskatalog/SitePages/Service%20View.aspx?View={159F9FBC-C3BA-4278-AA0C-A550F8591057}

FIltrera på service name och välj sync.studiedeltagande Var noga med att klicka på select i vänsterspalten.

Även klicka på select under implementation rubriken för att få fram rätt implementationsdokument.

Läs implementationsspecen under "Related items in implementaion doc"


LIS till Canvas Adapter


Presentation från GBG-UME möte (ej spec - work in progress)

Presentation

Issues in Canvas LIS implementation

  • No labels