20 mars 2018

Hur ska kurserna namnges?

Kurskod, kursnamn och tillfälles-kod

Koppla kurs till termin vid skapande. Terminer ska synkas från Ladok till Canvas så att integrationsplattformen ska veta vilket terminsid som ska sättas på kurserna

Fundera vidare på:

SIS-id för lärare eppn, för studenter Ladok-uid

Personnummer är inte optimalt som identifierare. Alternativ?

Nästa möte 27 mars 14:00

Dragning om olika typer av integration (Magnus)

Grundladdning  • No labels