12 mars 2018

Närvarande:


RKHJohan Olofsson, Anton Söderberg
MDHJens Axelsson
UmUPer Hörnblad, Emil Nylind, Olov Höglund
GUMagnus Våge
SunetFresia Pérez


Upplägg och roller

Pilotlärosätena RKH och MDH styr kravarbetet och representerar sektorn.

UmU utvecklar integrationslösningen utefter de krav som är överenskomna. 

GU stödjer arbetet med kravprioritering från lärosätena.

Sunet kommunicerar med lärosätena. Krav som eventuellt kommer från andra lärosäten lyfts till Fresia. 

Arbetsformer

Arbetsgruppen för kravarbete träffas till en början en gång i veckan och sedan anpassar sig till utvecklingsteamets två veckors sprintar.
Sätta upp Slack-kanal för interna diskussioner. Fresia ordnar och bjuder in alla.
Sunet wiki:n för dokumenthantering. Fresia ordnar.

Kommunikation

Fresia informerar ITCF om status och har skickat länkar till anmälan till referensgrupp och till status-sidan i wiki:n.
Andra forum som bör hållas informerade: Fresia kollar med Wietze om deras kontaktlista till integrationsgrupp.

Nästa steg

Arbeta iterativt och ta fram den viktigaste informationen först som måste till Canvas. 

Informationen detaljeras allt eftersom och dokumenteras i en backlog.

Nästa möte

20 mars 13:30 i https://sunet.zoom.us/my/fresia
Agenda
Diskutera punkt 3 i frågor från utvecklarna: Hur ska kurserna (sajterna) namnges?
I mån av tid även diskutera punkt 6. Hur gör vi med Lärare?   • No labels