Zoom-in


När SUNET beslutade att avveckla Connect-tjänsten beslutades också att införa en ny e-mötestjänst, Zoom. För att arbetet med införandet av Zoom på lärosätena ska bli så smidigt som möjligt, kan följande checklista utgöra en grund för lärsätenas arbete.

Checklista

Beslut och verksamhetsförankring

Ta ett beslut om att införa Zoom. Detta behöver sedan förankras i verksamheten i de forum som påverkas.

Information om SUNET:s Zoom-tjänst

Förslag till informations- och utbildningsinsatser i verksamheten

  • information, supportdokument och marknadsföring om tjänsten publiceras på webb eller i annan digital plattform
  • institutionsbesök och avdelningsmöten
  • workshops för lärare och personal
  • utbildningsinsatser för "first-line-support"

Tekniska insatser

  • utrullning av Zoom-klient till personal och managerade miljöer
  • integration till andra system

Insatser som underlättar övergång från Adobe Connect till Zoom

  • Riktade insatser till personal som använder Adobe Connect i stor skala
  • Hantering och gallring av inspelningar som är gjorda i Adobe Connect


Exempel på införande av Zoom vid LTU

Zoom i undervisningen
  • No labels