Zoom i undervisning

Tänkte i denna text försöka beskriva några av de utmaningar jag ställts inför vid övergången till Zoom i mitt arbete vid Luleå tekniska universitet. Det finns självklart ett flertal olika "Best Practises" och jag hoppas min beskrivning kan vara till hjälp när du ska göra teknikskiftet från Connect till Zoom i ditt arbete.

Zoom & Adobe Connect är uppbyggt på olika arbetsmönster och innebär ett förändrat flöde i planeringen av undervisningen. Att ”skapa rum” betyder något annat i Zoom jämfört med Connect. Att ändra ”mind set” efter snart 10 års användning av Connect och hitta bra rutiner hur Zoommöten kan användas på bästa sätt är därför nödvändigt. Jag gjorde själv misstaget i början där jag skapade flera Zoomrum och la till mina kollegor som ”Alternative Host” (a’la Connect) vilket innebar att när någon av mina kollegor startade upp det av mig skapade Zoomrummet, kunde jag inte delta i något annat Zoommöte utan att FÖRST avsluta det av mina kollegor redan uppstartade mötet. 

Inte populärt! 

Reflektion och förslag till arbetsmodell 

Du behöver egentligen bara skapa ett schemalagt mötesrum för alla kurser du själv undervisar inom. Vill du separera dessa efter kurskoder eller liknande fungerar det men eftersom Zoom fungerar enligt principen att du som enskild användare bara kan delta i ett rum åt gången behöver du egentligen inte skapa/schemalägga flera olika rum för din undervisning.

Om du skapar schemalagda rum och låter andra använda detta utan din medverkan, t. ex via inställningen “Join before Host” eller ”Alternative Host”,  kommer du inte kunna närvara i andra samtidiga Zoomrum. Zoom anser att du bara kan närvara i ett rum/möte åt gången och det som händer är att en ruta dyker upp och talar om att du redan deltar i ett annat möte: 


Mer info om ämnet finns på https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206122046-Can-I-Host-Concurrent-Meetings-

Du kan självklart använda ditt personliga mötesrum för all din undervisning men det innebär att möteslänken sprids och dina studenter kan plötsligt dyka upp i möten som är av annan karaktär än undervisning. Har själv råkat ut för detta vid ett antal tillfällen! Vissa lärare har valt att göra tvärtom, dvs alltid använda sitt personliga mötesrum för sin undervisning och schemalägga Zoomrum för privata möten.

Du väljer själv vad som fungerar bäst för dig, t.ex. att du schemalägger det rum du själv ska undervisa inom, sätter detta som ”Recurring meeting -No fixed time” (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214973206-Scheduling-Recurring-Meetings). Detta använder du sedan för alla dina undervisningspass som du själv leder. Vill du hårdare styra när rummet kan användas, avmarkera inställningen “Join before Host”.

Är dina kollegor inblandade vid samma lektionstillfälle ansluter de till ditt Zoomrum. Ett scenario kan vara ett seminarium där ni med fördel kan använda ”Break-out Rooms” (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313. Det har vi gjort på LTU/HPC i våra kurser/seminarier och fungerar kalas när vi är flera lärare som samtidigt ska leda eller delta i seminariegrupper samtidigt. 

Har ni seminarier vid olika tillfällen rekommenderar jag att varje lärare/seminarieledare använder sitt eget Zoomrum (Privat eller schemalagt) för sitt lektionspass och bjuder in sin seminariegrupp till detta.

Det är min korta reflektion och hur jag valt att arbeta med Zoom i undervisning under våren 2018. 
Ser nu fram mot den integration vi planerar att göra i lärplattfomen Canvas för att ytterligare komplettera IT-stödet med ett integrerat synkront verktyg till lärare/studenter/forskare.

Fler modeller och förslag på arbetssätt är välkomna!

/Jan Nyström
Pedagogisk utvecklare inom IKT
Högskolepedagogiskt Centrum
Luleå tekniska universitet
e-post: jan.nystrom(at)ltu.se

  • No labels