SUNETs e-moteskunder

Har din organisation avtal med SUNET om e-mötesjänsten? Du hittar svaret i listan här nere (18-03-13) 
(ZOOM) efter organisationsnamnet innebär att ni har/har beställt egen ZOOM instans. Beställ här.

Kan din organisation få e-mötestjänsten? Alla anslutna organisationer hittar du här.

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Chalmers
 • Försvarshögskolan (ZOOM)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs Universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm (ZOOM) (blivande e-möteskund)
 • Högskolan i Borås (ZOOM)
 • Högskolan i Gävle(ZOOM)
 • Högskolan i Halmstad (ZOOM)
 • Högskolan i Skövde (ZOOM) (blivande e-möteskund)
 • Högskolan Kristianstad (ZOOM)
 • Högskolan Väst (ZOOM)
 • Jönköping University (ZOOM)

 • Karlstads Universitet (ZOOM)
 • Karolinska Institutet
 • KTH (ZOOM)
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • Kungliga Biblioteket
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Linköpings Universitet (ZOOM)
 • Linnéuniversitetet (ZOOM)
 • Luleå Tekniska Universitet (ZOOM)
 • Lunds Universitet (ZOOM)


 • Malmö Högskola (Zoom)
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens Högskola (ZOOM)
 • Sofiehemmets Högskola
 • Stockholms Universitet (ZOOM)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södertörns Högskola (ZOOM)
 • Umeå Universitet (ZOOM)
 • Universitets- och Högskolerådet
 • Uppsala Universitet
 • Vetenskapsrådet
 • Örebro Universitet (ZOOM)