Ladda ner inspelningar

För att göra filen tillgänglig för att sedan dela den inbäddad i t ex Playtjänsten måste filen först göras "offline". Det görs via "Make offline". Filen sparas ner lokalt på din dator och går sedan att se utan att vara uppkopplad mot nätet. Notera att det tar lika lång tid att göra filen tillgänglig offline som själva mötets längd, dvs om mötet är 2 timmar tar det 2 timmar att få ner filen till datorn.

Step-by-step guide

 1. Gå till https://connect.sunet.se och logga in.
 2. Välj "Meetings" i den övre menyn. 3. Välj det rum som inspelningen är gjord i. Klicka sen på "Recordings" 4. Vid den inspelning du vill ladda ner, klicka på ”Actions” och ”Make Offline". 5. Klicka på "Next". 6. Klicka på "Proceed with offline recording".  Adobe rekommenderar följande inställningar för bästa resultat:
  - Markera boxen Advanced options
  - Välj Resolution 720p, Quality 100%, Profile Main, Bandwidth 1,5 mbps (or just above 1 mbps) och 20 fps har visat ge bäst resultat för konverterade MP4-inspelningar. 
 7. Döp din inspelning och välj vart du vill spara den.Kvalitén på den exporterade videon blir aldrig bättre än originalet!
Finns "störningar" i originalet kommer dessa att följa med i exporten av inspelningen. För att reparera inspelningar finns ett verktyg att tillgå, se info från Adobe i informationsrutan i slutet på sidan.

Är den exporterade videon av stor betydelse för verksamheten och innehåller felaktigheter, t. ex. ljud och video saknas eller är osynkroniserat, skärmdelningen/videon är svart eller innehåller andra felaktigheter kan vi testa reparera denna genom att skicka ärendet till Adobes Support för vidare utredning.

Följande info behöver då bifogas:

 1. fullständig länk till inspelningen, dvs https://connect.sunet.se/link_to_recording
 2. användarnamn på den som skapat inspelningen (ex abcdef@xxx.se)
 3. beskrivning vad som inte fungerar efter export av inspelningen

Skicka ärendet till: connect@sunet.se 

Information från Adobe: Unfortunately it is not possible to fix out of sync in a exported MP4-file, not even if you have the right multimedia/video editing tools. It would only be possible to correct the issues with editing tools if it is a general delay between e.g. video/webcam and speech and this delay is the same through out the whole video. JayDeeps Recording Repair Assistant tool (https://my.adobeconnect.com/JRRA) may correct issues in an original recording that are not visible, but will be reflected in a local MP4 conversion (only windows client available).