Resultat till Ladok - installation i Canvas

Resultat till Ladok kan installeras i Canvas, antingen på kontonivå eller kursnivå. Installeras den i kontot kommer den bli tillgänglig för lärare i samtliga kurser under det kontot. Installeras den under en specifik kurs blir det bara möjligt att rapportera resultat för lärare i den kursen. 

Steg för steg

 1. Logga in som administratör i Canvas. 
 2. Gå till det konto eller den kurs där Resultat till Ladok ska installeras. Välj i vänstermenyn: 
  Admin 
  - Inställningar (om appen ska installeras för alla kurser) eller Kurser/Kursen ifråga/Inställningar (om appen ska installeras för en kurs) 
 3. Välj Appar-fliken. 
 4. Välj View App Configurations. 
 5. Tryck +App-knappen. 
 6. Välj i Configuration Type: ”Paste XML” 
 7. Ange Resultat till Ladok som namn. 
 8. Klistra in den Consumer Key och den Shared Secret du fått från Sunet. 
 9. Klistra in XML-datat du fått från Sunet i XML Configuration. 
 10. Tryck Submit. 
 • No labels