DC Orion

Detta projekt syftar till att etablera ett redundant datacenter i Norra Sverige för Sunets tjänster. 

Projektledare: Janna Ljung <janna@sunet.se>

Sunet har under en tid sett ett större och större behov av att placera servrar och annat på ytterligare ett datacenter, utanför Stockholmsregionen. Dvs sådant som vi vill ha extra redundans och driftsäkerhet för, i händelse av stora nätstörningar eller kraftbortfall på de nuvarande datacentren. Det handlar framförallt om databasservrar för EduID etc, och ytterligare en storskalig lösning för lagring, arkivering och compute (inkl. Sunet Drive) men även nuvarande och framtida mediatjänster. Även våra infrastrukturella tjänster som DNS mm kan då dra nytta av att kunna inplaceras på ytterligare ett ställe.

Efter en förstudie så har vi nu hittat en sådan lokal, inte så långt från en av de platser där vi redan har infrastruktur (routrar, optisk utrustning och fiber). Det finns dessutom bra möjligheter till kraftförsörjning (kraftledningar, ställverk etc) med god redundans. Placeringen vid Norrbottenskusten innebär också tillgång till bra möjligheter för “grön” kyla och elmatning till (relativt sett) lågt pris.

Vi har fattat beslut att gå vidare med en detaljplanering för en etablering av ett sådant datacenter. Under förstudien har vi dessutom kommit fram till att vi bör göra installationen så pass skalbar (både när det gäller storlek och anpassning av säkerhetszoner etc) så att den dels fungerar för Sunets interna behov men även kan vara ett attraktivt alternativ för kommande projekt inom sektorn.

De som har intresse av detta inbjuds att ta kontakt med oss för konsultation och samråd. Kontakta projektledaren för att boka tid.

Projektplan

Kommer snart

Dokumentarkiv


Bakgrund och vision Bakgrund och vision nytt datacenter.pdf 
Förstudie datacenterlokal Förstudierapport och riskanalys DC Orion.pdf

Detta projekt syftar till att etablera ett redundant datacenter i Norra Sverige för Sunets tjänster. 

Projektledare: Janna Ljung <janna@sunet.se>

Sunet har under en tid sett ett större och större behov av att placera servrar och annat på ytterligare ett datacenter, utanför Stockholmsregionen. Dvs sådant som vi vill ha extra redundans och driftsäkerhet för, i händelse av stora nätstörningar eller kraftbortfall på de nuvarande datacentren. Det handlar framförallt om databasservrar för EduID etc, och ytterligare en storskalig lösning för lagring, arkivering och compute (inkl. Sunet Drive) men även nuvarande och framtida mediatjänster. Även våra infrastrukturella tjänster som DNS mm kan då dra nytta av att kunna inplaceras på ytterligare ett ställe.

Efter en förstudie så har vi nu hittat en sådan lokal, inte så långt från en av de platser där vi redan har infrastruktur (routrar, optisk utrustning och fiber). Det finns dessutom bra möjligheter till kraftförsörjning (kraftledningar, ställverk etc) med god redundans. Placeringen vid Norrbottenskusten innebär också tillgång till bra möjligheter för “grön” kyla och elmatning till (relativt sett) lågt pris.

Vi har fattat beslut att gå vidare med en detaljplanering för en etablering av ett sådant datacenter. Under förstudien har vi dessutom kommit fram till att vi bör göra installationen så pass skalbar (både när det gäller storlek och anpassning av säkerhetszoner etc) så att den dels fungerar för Sunets interna behov men även kan vara ett attraktivt alternativ för kommande projekt inom sektorn.

De som har intresse av detta inbjuds att ta kontakt med oss för konsultation och samråd. Kontakta projektledaren för att boka tid.

Projektplan

Kommer snart

Dokumentarkiv


  • No labels