FAQ - Mailfilter-ng


 • Hur loggar administratörer & användare in i Halon för att konfigurera/ändra inställningar?

All inloggning sker likt gamla Mailfilter via SWAMID / SSO. Webb-adressen till Halons kontrollpanel är https://kontrollpanelen.sunet.se

 • Vad heter de nya MX:arna som Halon tillhandahåller, och vilka nät behöver man öppna för?

De nya MX-servrarna ligger i samma "nät-block" som gamla Mailfilter, dvs. 192.36.171.200/29  samt 89.45.235.0/28 , detta för att migreringen ska kunna ske utan extra brandväggsändringar. De ny MX:arna heter: mailfilter-ng-1.sunet.se , mailfilter-ng-2.sunet.se , mailfilter-ng-3.sunet.se 

 • Kan man migrera sina inställningar från Canit till Halon? 

Nej, Canit och Halon är helt olika system, och regler och inställningar är inte i ett kompatibelt format för att läsas över. Däremot är principen för hur systems inställningar och funktion väldigt snarlika, så man kan ställa in liknade inställningar per domän och/eller användare.

 • Hur skapar jag användare i Halon?

Användare kan skapas automatiskt i och med att de får ett epost-meddelande (men då förutsatt att man slagit på att auto-skapa användare under domän-inställningar)
Det går även att skapa användare manuellt via GUI eller API, om man behöver göra per-användarinställningar i förväg.

 • Finns motsvarigheten till Custom-rules i Halon?

Ja & Nej. Då Halon inte arbetar på samma sätt som Canit så Custom-rules finns inte på samma sätt.
Vissa innehålls-matchningsfunktion finns dock, men det är inte fullt lika flexibelt som tidigare

 • Kan användaren själv ändra sina inställningar för antispam och antivirus?

Ja, precis som i CanIt, kan användare logga in i samma GUI som en admin, dock har de bara tillgång till en begränsad mängd inställningar

 • Kan man stänga av antivirus och/eller antispam för specifik mottagare?

Ja, en administratör kan avaktivera dessa funktioner per mottagare.

 • Finns det ett API där man kan automatisera olika funktioner

Ja, det finns ett API. Kontakta oss för mera info.

 • Finns utgående Ratelimit?

Ja, den kan sättas per domän och kan även justeras per avsändare (epost-adress).

 • Hur länge finns Canit kvar?

Tanken är att Halon skall ha tagit över samtliga organisationer under första halvan av 2021. 
Den gamla Canit-installationen kommer finnas kvar så länge som behov finns, dock endast för att kunna hitta gammal konfiguration.

 • Kan man flytta en domän/underdomän i taget?

Ja det fungerar utmärkt. En domäns mailrouting sköts via MX-pekare så det styr ni över själva.
Lämpligt att börja med en lite domän så man ser att allt fungerar innan man styr över hela organistationen.

 • IPv6, SPF, DKIM och DMARC

Ja, Halon-MTA har IPv6 och har stöd för verifiering av SPF, DKIM samt DMARC.
Halon kan även DKIM-signera utgående epost (en per-domän inställning).

 • Maximal storlek på mail?

Nuvarande maxstorlek är 40MB (som i CanIt) och det styrs centralt. Det kan mao alltså inte ändras av den lokala organisationen.

 • Vad kostar det?

Kostnaden är oförändrat, dvs. priset är den samma som tidigare, se separat dokument.

 • Finns URL-filtrering "URL-proxy" ?

Ja, och Nej. Halon-MTA har en inbyggd URL-filtreringsfunktion, men den ingår inte i standardutförandet.
URL-filtrering "Time of Click Protection" köpas till (en sk. "premium"-tjänst), där kostnaden ligger på 100kr per användare/år (användarens samtliga epost-adresser ingår).

 • Vem ska man prata med?

Avtalsfrågor: tomas@sunet.se
Felanmälan: noc@sunet.se
Frågor & fundering kan även postas på maillistan: mailfilter-ng@lists.sunet.se

 • No labels