Anslutna organisationer

För närvarande (2019-11-21) är följande organisationer anslutna till Sunet IC. Processen för anslutning till IC finns beskriven i Styrdokument för Sunet IC.

  • Försvarshögskolan
  • Gymnastik och idrottshögskolan
  • Högskolan i Borås
  • Jönköping University
  • Karlstads universitet
  • Konstfack
  • Lunds universitet
  • Mälardalens högskola
  • Stockholms konstnärliga högskola
  • Stockholms musikpedagogiska institut
  • Stockholms universitet
  • Enskilda högskolan i Stockholm
  • Konstnärsnämnden
  • Kungliga tekniska högskolan
  • Polarforskningssekretariatet
  • RISE
  • No labels