Validering av signaturer

Varför ser signaturen ogiltig ut i Adobe Acrobat/Reader?

 • eduSIGN följer DIGGs tekniska ramverk för digitala signaturer för Svenska myndigheter.
 • DIGGs ramverk fokuserar på säkra signaturer och följer CEF byggblock för signaturer inom EU som fungerar på annat sätt än Adobes egna signaturer.
 • Inom projektet undersöker vi möjligheterna att koppla signaturerna till certifikat utfärdade av någon publik certifikatsfabrik
 • Redan idag kan man välja att lista eduSIGNs certifikat som en betrodd certifikatsutfärdare i Adobe Acrobat/Reader

Signatursidan på slutet av min PDF är tom trots att jag signerat dokumentet!

 • Detta fel beror sannolikt på att någon har "sparat" PDF:en genom att skriva ut den och välja alternativet "spara som fil".
 • Att på detta sätt "spara" en PDF förstör de elektroniska signaturerna och dessa måste göras om för att vara giltiga.
 • Om man laddar upp en sådan fil i valideringstjänsten kommer denna naturligtvis inte att godkänna signaturerna som giltiga.

Hur fungerar valideringstjänsten?

 • Det finns ingen officiell standard till hur en PDF-fil ska signeras. Det skiljer mycket mellan olika programvaror i deras sätt att hantera signerade PDF:er. 
 • eduSign:s valideringstjänst validerar PDF-signaturer som gjorts i eduSign.
 • Läs gärna följande informationsblad: Informationsblad Valideringstjänst
 • En mer omfattande beskrivning av hur valideringstjänsten fungerar finns på denna youtube-video (för engelsk version klicka här: english).
 • SUNET följer arbetet inom ETSI kring standardisering av validering av PDF-signaturer och eduSIGN kommer successivt att anpassas för att uppfylla denna standard.
 • Valideringstjänsten kan även erbjuda ett sk valideringsintyg - detta är en elektronisk stämpel som placeras i dokumentet som intygar att validering skett vid ett visst klockslag. Detta syns i Valideringstjänsten när dokument med valideringsintyg laddas upp dit. 
 • Ett valideringsintyg kräver att dokumentet sparas från valideringstjänsten genom att klicka på knappen "Valideringsintyg" som visas efter att validering skett. 
 • Ett dokument med valideringsintyg kan arkiveras utan vidare åtgärd i minst 50 år - därefter kan ytterligare valideringar genomföras för att förlänga arkivbeständigheten. 

Valideringstjänsten klagar på ett dokument som skrivits under genom en annan tjänst än eduSIGN

 • Alla signaturtjänster är inte likvärdiga - vissa tjänster som använder begrepp som "digital underskrivt" och producerar PDF-filer använder inte ens digitala signaturer.
 • De enda externa signaturer (dvs signaturer som producerats av andra tjänster än eduSIGN) som valideringstjänsten accepterar är äkta digitala PDF-signaturer från utfärdare som eduSIGN litar på.
 • Kontakta oss gärna med synpunkter på vilka externa tjänster som valideringstjänsten litar på!

Valideringstjänsten klagar på en signatur som utfärdats av adobe sign

 • Se svarat på frågan ovan
 • Adobe har en lista på certifikatsutfärdare som får utfärda certifikat för signaturer som Adobe-produkter litar på
 • Denna lista (AATL - Adobe Approved Trust List) är inte publik och får enligt Adobe inte användas utanför Adobes egna produkter.
 • Det är alltså inte möjligt för eduSIGNs valideringstjänst eller någon annan tjänst som inte säljs av Adobe att validera PDF-signaturer på samma 

Det står att signaturen är ogiltig i Acrobat! Vad betyder det?

 • Signerade dokument måste valideras genom en sk valideringstjänst. En sådan är på väg att etableras inom ramen för edusign-tjänsten men det finns även en utredning kring frågan att etablera gemensamma valideringstjänster i statens regi.


 • No labels